Ceník

(Objednání služby Vás nezavazuje k jejímu prodloužení na další období.)

FIREMNÍ ZÁPIS

Postup registrace zjistíte zde

 

PR ČLÁNKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH ve výši 20 %.

 

PŘÍJEM PR ČLÁNKŮ A TISKOVÝCH ZPRÁV

Zveřejníme text odpovídající zaměření portálu www.realitni-spolecnosti.cz. Článek musí být napsán v odpovídající kvalitě. Vyhrazujeme si právo odmítnout zveřejnění bez udání důvodu. V takovém případě nebude objednavateli účtován žádný poplatek.

 1. Připravte PR článek či tiskovou zprávu splňující tyto podmínky:
  • Titulek o maximální délce 50 znaků (včetně mezer).
  • Úvodník, který vystihuje obsah článku a nemate jeho čtenáře o maximální délce 200 znaků (včetně mezer).
  • Samotný obsah sdělení bez matení čtenářů v případě propagace webu s maximálně dvěma odkazy na něj. Obsah článku musí mít minimálně 600 znaků (včetně mezer). Maximální počet znaků není stanoven, pokud by však přesahoval únosnou mez, vyzveme vás k jeho korekci.
  • Fotografii / obrázek související s obsahem článku ve formátu  jpg nebo gif (zaslání fotografie / obrázku není podmínkou)
  • Články posílejte v běžných formátech
 2. Připravený článek společně s požadovaným termínem jeho uveřejnění, vašimi fakturačními údaji a kontaktem, odešlete na e-mail: zpravy@realitnispolecnosti.cz My vás do 4 pracovních dnů kontaktujeme pro potvrzení objednávky, případně pro upřesnění termínu a podmínek zveřejnění.

 

Zavřít okno