Aktuálně

08.02.2011
O novele ke konci deregulace nájmů rozhodne sněmovna příští týden

O novele občanského zákoníku týkající se bydlení rozhodne sněmovna ještě na únorové schůzi, která pokračuje příští týden. Umožnili to poslanci, když zkrátili lhůtu pro závěrečné schvalování. Poslanci podali k vládní předloze, která hlavně reaguje na konec regulace nájemného, několik pozměňovacích návrhů. Například ústavně právní výbor navrhl, aby nájemci a pronajímatelé měli pevnou lhůtu na dohodu o zvýšení nájemného; po ní se budou moci vlastníci bytů obrátit na soud.

O novele ke konci deregulace nájmů rozhodne sněmovna příští týden

Nájemci by měli mít podle výboru dvouměsíční lhůtu na to, aby souhlasili s návrhem majitele bytu na zvýšení nájemného. Pokud pronajímatel odpověď nedostane, bude se moci do tří měsíců obrátit na soud, aby výši nájmu určil. Ve vládní předloze žádné lhůty nejsou. Znění navržené výborem stanoví, že pronajímatel a nájemce se musí před soudní žalobou o dohodu na výši nájemného pokusit. Soudy by podle návrhu výboru určovaly nájemné vždy ke dni podání žaloby. Vládní předloha by umožnila soudcům stanovit i pozdější dobu. Soudy by měly podle předlohy stanovovat nájemné v místě a čase obvyklé. Ministerstvo pro místní rozvoj k tomu připravuje cenové mapy. S loňským rokem skončila regulace nájemného přibližně pro 400 tisíc bytů v Česku. Ve většině krajských měst, velkých městech Středočeského kraje a v Praze to bude k 31. prosinci 2012.Předseda Sdružení nájemníků ČR Milan Taraba uvedl, že první měsíc po zrušení státní regulace nájemného v ČR sleduje sdružení jen několik desítek takzvaných návrhů na žaloby. Podle Taraby tedy poměrně velmi málo. „Víceméně se čeká na cenové mapy. Osobně odhaduju, že to bude do konce března,“ dodal. Náznaky žalob se podle něj objevují v ojedinělých případech kolem Plzně, na jihu Čech a na Moravě.

Výbor pro veřejnou správu doporučil provést v předloze změnu v sociální klauzuli. Novela totiž také omezuje přechod nájmu na dědice po smrti nájemníka na dva roky. Během této doby musí nový nájemce vyřešit svou bytovou situaci novou dohodou s pronajímatelem, nebo změnou bydlení. Sociální klauzule ale vyjímá z dvouletého omezení osoby starší 75 let a nezletilé. Výbor chce, aby byl věk snížen na 70 let. Vládní předloha dále mimo jiné stanoví nájemci povinnost hlásit počet lidí v bytě a více údajů o nich. Pronajímatel by měl právo požadovat, aby v bytě žil jen počet osob přiměřený jeho velikosti. Zrušeny by prakticky byly služební byty.

    Zpět

 

Zavřít okno