Aktuálně

17.02.2011
Na dohodu o výši nájemného budou dva měsíce

Sněmovna schválila novelu občanského zákoníku, která upravuje mimo jiné postup po skončení regulace nájemného. Nájemci a pronajímatelé budou mít podle předlohy pevnou lhůtu na dohodu o zvýšení nájemného. Teprve po jejím uplynutí se budou moci vlastníci bytů obrátit na soud, aby nájemné stanovil. Norma míří do Senátu

Nájemci budou mít podle předlohy dvouměsíční lhůtu na to, aby souhlasili s návrhem majitele bytu na zvýšení nájemného. Pokud pronajímatel odpověď nedostane, bude se moci do tří měsíců obrátit na soud, aby výši nájmu určil. Lhůty do novely vložil ústavně právní výbor, v původní vládní předloze nebyly. Pronajímal a nájemce se tedy budou muset před soudní žalobou o dohodu na výši nájemného pokusit, vyplývá z novely. Soudy budou určovat nájemné vždy ke dni podání žaloby. Původní vládní předloha by umožnila soudcům stanovit i pozdější dobu, což neúspěšně prosazoval v dalším pozměňovacím návrhu Stanislav Křeček (ČSSD).

Soudy by měly stanovovat nájemné v místě a čase obvyklé. Ministerstvo pro místní rozvoj k tomu připravuje cenové mapy. S loňským rokem skončila regulace nájemného přibližně pro 400 tisíc bytů v Česku. Ve většině krajských měst, velkých městech Středočeského kraje a v Praze to bude k 31. prosinci 2012. Novela také omezuje přechod nájmu na dědice po smrti nájemníka na dva roky. Během této doby musí nový nájemce vyřešit svou bytovou situaci novou dohodou s pronajímatelem, nebo změnou bydlení. Sociální klauzule ale vyjímá z dvouletého omezení osoby starší 70 let a nezletilé. V původní vládní předloze byl věk o pět let vyšší, změnu prosadil výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Předloha, pro kterou hlasovali koaliční poslanci, dále mimo jiné stanoví nájemci povinnost hlásit počet lidí žijících v bytě a více údajů o nich. Pronajímatel bude mít právo požadovat, aby v bytě žil jen počet osob přiměřený jeho velikosti. Novela prakticky ruší služební byty.

    Zpět
© WebActive s.r.o.