Aktuálně

03.06.2011
Prestižní soutěž „Best of Realty - Nejlepší z realit“ vyhlašuje 13. ročník

Soutěž „Best of Realty - Nejlepší z realit“, v tuzemsku považovaná za nejprestižnější ve svém oboru, otevírá již svůj 13. ročník. O nominaci na ocenění titulem „Best of Realty - Nejlepší z realit 2011“ se až do pondělí 5. září 2011 mohou ucházet tuzemské stavby dokončené a zkolaudované po 1. lednu 2010. Dějištěm slavnostního galavečera, na němž budou ve středu 9. listopadu 2011 vyhlášeny výsledky a předána ocenění nejlepším projektům, se stane stejně jako vloni sál České národní banky (bývalá Plodinová burza) na Senovážném náměstí v Praze.

Každoročně jsou titulem „Best of Realty – Nejlepší z realit“ oceňovány projekty, které v uplynulém období přispěly k růstu úrovně českého realitního trhu a dokládají schopnosti developerů, architektů, projektantů, stavitelů i realitních agentů. Respektované tituly uděluje odborná porota, složená z předních odborníků českého realitního trhu, v celkem pěti základních kategoriích: Rezidenční projekty, Nová administrativní centra, Rekonstruované kanceláře, Obchodní centra a Hotely. Vedle těchto kategorií získává Zvláštní cenu poroty také projekt, který se za příslušné období výjimečným způsobem zasloužil o rozvoj českého realitního trhu. Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) uděluje speciální cenu „Award for Excellence“ osobnosti, která se významně zasloužila o rozvoj oboru. V neposlední řadě mohou dát hlas nejlepšímu realitnímu projektu bez výběru kategorií i laici, hlasující na webu soutěže www.bestofrealty.cz a prostřednictvím webů mediálních partnerů. Vítěz tohoto hlasování si z galavečera odnáší Cenu čtenářů.

Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost BEST OF REALTY, s.r.o., která při její přípravě úzce spolupracuje s bankovními domy, finančními poradci, realitními agenty, agenturami pro výzkum trhu, Obcí architektů, zástupci developerských společností a dalšími významnými subjekty českého realitního, developerského a bankovního trhu. Soutěž se již tradičně koná pod záštitou Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN), sdružující významné osobnosti české developerské scény a souvisejících oborů. Uchazeči o titul „Best of Realty – Nejlepší z realit 2011“ v některé z vypsaných kategorií musí organizátorovi soutěže nejpozději do 5. září 2011 zaslat elektronickou přihlášku – vyplněný nominační formulář (www.bestofrealty.cz, www.bestofrealty.com) a na jeho adresu doručit CD s kvalitními fotografiemi exteriéru a interiéru projektu. Přihlášky lze elektronicky zasílat již nyní.

Aby projekt mohl být do soutěže přihlášen, musí splňovat několik základních podmínek. Musí být v pravém slova smyslu „dán na trh“. To znamená, že nejméně z 50 procent musí být určen k pronájmu či k prodeji; vlastník tedy může využívat maximálně jeho polovinu. Projekt musí být dokončen po 1. lednu 2010 (případně může být v době nominace v kolaudačním řízení), přičemž nesmí být nominován již v některém z předchozích ročníků soutěže. S přihlášením projektu do soutěže musí souhlasit majitel objektu. Vzhledem k tomu, že stavby ucházející se o titul by podle regulí měly být šetrné k životnímu prostředí, požaduje organizátor soutěže doložit jako součást přihlášky také průkaz energetické náročnosti budovy.

Rozhodujícími kritérii při posuzování kvality přihlášených projektů jsou výběr lokality, urbanistické a architektonické řešení, kvalita realizace a zejména úspěšnost na trhu nemovitostí; ocenění se tak může dočkat jen projekt, který oproti ostatním přináší výraznou přidanou hodnotu. V loňském roce se o titul „Nejlepší z realit“ ucházelo 25 projektů ve čtyřech základních kategoriích (kategorie „Rekonstruované kanceláře“ nebyla obsazena) a tři projekty v kategorii Zvláštní cena poroty. Slavnostního večera v sále České národní banky, spojeného s vyhlášením výsledků a předáním cen, se zúčastnilo 250 osobností reprezentujících český i zahraniční realitní trh a související obory. Jako každoročně pořadatel i k loňskému ročníku vydal publikaci představující nominované a vítězné projekty v jednotlivých kategoriích a vítěze z předchozích let.

    Zpět
© WebActive s.r.o.