Aktuálně

08.11.2011
OSMD představilo své návrhy nové bytové politiky

Při přechodu na tržní nájemné by vláda měla podporovat sociálně potřebné nájemníky jen dočasně a adresně s pravidelným ověřováním potřebnosti podpory. Zároveň by vláda měla přestat podporovat bohaté vlastníky bytového fondu. To jsou některé z hlavních návrhů nových principů bytové politiky, které představilo Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR (OSMD).

Podle OSMD by vláda měla také zastavit všechny daňové úlevy a subvence pro financování stávajících a výstavbu nových rezidenčních projektů. Developeři by měli investovat jen svůj kapitál, tvrdí sdružení. „Je třeba, aby se nabídka a poptávka po bydlení na trhu vyrovnala a trh se stabilizoval,“ uvedl předseda OSMD Tomislav Šimeček. Novou koncepci státní bytové politiky v současnosti připravuje ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Své návrhy již OSMD ministerstvu předalo. Vláda by měla dostat materiál na stůl v průběhu června.

OSMD také navrhuje, aby vláda přestala podporovat vlastníky bytů dotacemi na opravy či modernizaci jejich majetku. Každý vlastník bytu má podle Šimečka majetek v průměrné výši dva miliony korun a měl by tudíž najít prostředky na opravy či modernizaci u sebe. „Pokud už vůbec má taková podpora mít smysl, měla by se týkat jen činností, kde vznikla povinnost jejich provedení na základě vynuceného přijetí jakékoliv zákonné normy pod tlakem direktiv EU,“ uvedl Šimeček.

Péče pro sociálně potřebné nájemníky by podle OSMD měla být vedena s co nejnižším zatížením veřejných rozpočtů. Nájemníkům ve finanční nouzi by stát měl pravidelně ověřovat jejich majetkové poměry. Těm v zaviněné nouzi by podle OSMD měly obce poskytnout individuální pomoc při ubytování v rámci finančních možností obce. „Současná hodnota bytového fondu obcí představuje přes 500 miliard korun, takže jen dvouprocentní výnos z pronájmu těchto nemovitostí bude generovat zhruba deset miliard korun ročně do rozpočtu obcí, což je podstatně víc, než bude třeba na financování ubytování všech v zaviněné nouzi, kterým by měly obce pomáhat,“ uvedlo OSMD.

Zvláštní pomoc při zajištění bydlení podle OSMD potřebují senioři. „Zde by bylo třeba, aby dávky sociálního bydlení byly těmto občanům poskytovány bez časového omezení po dosažení určitého věku a splnění podmínek sociální potřebnosti,“ uvedlo sdružení. Nezbytnou součástí bytové politiky by podle OSMD mělo také být vyrovnání právního postavení pronajímatelů zejména v oblasti rychlé exekuce neplatičů a problémových nájemníků a možnost přejít u všech nájemních vztahů na zcela svobodně uzavřené smlouvy. OSMD je zájmovým sdružením, které vzniklo v roce 1990. Usiluje o to, aby vlastníci nemovitostí měli zaručena základní vlastnická práva a angažuje se také v dalších aktivitách spojených s vlastnictvím nemovitostí.

 

 

    Zpět
© WebActive s.r.o.