Aktuálně

04.06.2012
Digitalizováno přes 60 procent katastrálních území Česka

Počet katastrálních území ČR, kde je k dispozici mapa v digitální formě, loni meziročně vzrostl o 1094 lokalit, tj. o 8,5 procenta na 7941 katastrálních území. To představovalo 61 % katastrálních území České republiky. Vzhledem k úsporným opatřením již není možné tempo digitalizace dále zvyšovat, naopak snižování počtu zaměstnanců katastrálních úřadů se projevuje omezováním kapacit určených na digitalizaci katastrálních map, uvedl předseda Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK) Karel Večeře ve výroční zprávě.

„V roce 2012 je plánována ještě digitalizace v rozsahu překračujícím 8 % území, ale pokud dojde ke snižování výdajů tak, jak ho předpokládá rozpočtový výhled na roky 2013 a 2014, bude nutné digitalizaci katastrálních map výrazně omezit a v roce 2014 prakticky zastavit se všemi negativními důsledky takového kroku,“ upozorňuje. Státní rozpočet letos katastrálním úřadům má poskytnout 2,8 miliardy korun, v roce 2011 to byly zhruba tři miliardy, předloni 3,4 miliardy korun.

V počtech podání k zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem se projevuje vývoj na realitním a hypotéčním trhu. V roce 2011 katastrální úřady obdržely 690 756 návrhů na vklad, což byl nárůst o 5 %. „Tento nárůst byl ovlivněn výrazným zvýšením počtu podání v závěru roku vyvolaným některými změnami v právních předpisech, včetně zvýšení správního poplatku od 1. 1. 2012, takže jej nelze interpretovat jako projev oživení realitního trhu,“ poznamenává.

Meziroční nárůst požadavků na výpisy z katastru nemovitostí se odehrál výhradně v elektronických službách dálkového přístupu, kterými bylo loni vyřízeno již 88 % z více než 7,8 milionu žádostí. Oproti tomu na přepážkách katastrálních úřadů došlo k poklesu požadavků na poskytnutí informací o 11 %, ale i počet výpisů poskytnutých přes ověřovatele (CzechPOINT) klesl o 6 %. „Jde o pozitivní výsledek dlouhodobých koncepčních kroků v elektronizaci této agendy, který posiluje přímý přístup orgánů veřejné správy k informacím z katastru nemovitostí a tím šetří čas i náklady účastníků řízení před správními orgány,“ dodává předseda.

Rubrika: Aktuálně

    Zpět
© WebActive s.r.o.