Aktuálně

11.06.2012
DTZ: Nájemci kanceláří se rozhodují i podle možností parkování

Dopravní obslužnost a možnost garantovaného parkování, jež je součástí budovy, se staly standardními aspekty při výběru kancelářských prostor. Potenciální nájemníky zajímá dostupnost, počet a cena. Mezi jednotlivými městskými částmi Prahy jsou přitom velké rozdíly, uvádí mezinárodní poradenská společnost DTZ.

„Stále častěji platí rovnice, že čím méně parkovacích stání, tím hůře se objekt na trhu prosazuje. Novostavby musí splnit poměr 35:1, tedy jedno parkovací místo na 35 čtverečních metrů kancelářské plochy,“ říká vedoucí oddělení Tenant Representation DTZ Václav Bouček. Zmíněného poměru nedosahuje podle něj prakticky žádná městská část. Důvodem může být například nemožnost hloubení dopravních garáží kvůli vedení metra, sítí či dalších staveb. A rovněž starší výstavba bez daných koeficientů.

Z analýz DTZ nejlépe vychází Praha 4, kde se i díky nové výstavbě na Pankráci a Budějovické (BB centrum) nachází v kancelářských budovách 14 500 parkovacích míst, zpravidla v podzemních garážích. Výsledný poměr čtverečních metrů podlažních ploch na jedno parkovací místo tak dosahuje přibližně 50:1, což je jedna z nejnižších hodnot na území hlavního města. Obdobný poměr nabízí i Praha 3, Praha 9 či Praha 10.

Na opačném konci tabulky se objevuje Praha 8, kde je poměr čtverečních metrů kancelářských ploch na jedno parkovací stání 90:1. Nepřekvapí rovněž komplikovaná situace u administrativních budov ve velké části Prahy 2 a především na území Prahy 1. Tento poměr zde převyšuje i 110:1. Relativně dobré podmínky garantovaného parkování nabízí Praha 6, kde poměr kancelářských ploch na jedno parkovací místo dosahuje přibližně 60:1. Podobně jako v případě Prahy 4 převažují podzemní garážová stání (celkem 67 %). O jistém poddimenzování parkovacích kapacit již můžeme hovořit v oblasti Holešovic, kde poměr dosahuje hranice 70:1.

Kancelářský trh Prahy 5 disponuje přibližně 6000 garantovaných parkovacích míst a celkový poměr taktéž 70:1. Avšak tento údaj je výrazně ovlivněn oblastí kolem Anděla, která je z hlediska parkování výrazně poddimenzovaná, respektive s ohledem na omezení nebylo v některých případech dovoleno postavit více parkovacích stání. DTZ zaznamenává poměr 95:1. Nedostatkem garantovaných parkovacích stání jako součástí kancelářských projektů trpí Praha 8 a především Karlín. A to přesto, že se celá lokalita v posledních několika letech dynamicky rozvíjí. Celkově je zde k dispozici přibližně 3400 parkovacích míst, což značí poměr 90:1. „Jedním z hlavních důvodů tohoto stavu je relativní stáří kancelářské výstavby v této oblasti. Nově dokončované projekty již reflektují potřebu dostatečného počtu garantovaných parkovacích ploch,“ vysvětluje vedoucí oddělení Research & Consulting DTZ Lenka Šindelářová.

Celkové podmínky parkování se odrážejí i na výši nájmů parkovacích stání. V pražském centru přesahuje výše nájmu za jedno kryté parkovací stání v některých případech i 220 eur za měsíc, tedy více než 5000 Kč. V projektech v centru i ve velké části Prahy 2, které disponují vyšším počtem parkovacích míst, se nájem pohybuje od 150 do 200 eur/měsíc za jedno parkovací stání. V širším centru včetně Prahy 3, 7, 8, v oblasti Anděla, Pankráce a Michle dosahuje nájemné za kryté parkovací stání rozpětí mezi 90 a 150 eury za měsíc. V oblasti Prahy 6 a 9, včetně vzdálenějších lokalit, lze kryté stání pořídit mezi 70 a 90 eury za měsíc. U venkovního parkování se nájmy pohybují od 35 eur/měsíc za jedno parkovací stání.

„S novou výstavbou očekáváme i další rozšiřování kapacit garantovaného parkování. Developeři jsou do vyšších počtů parkovacích míst do jisté míry tlačeni i faktem, že řada městských částí zavedla či výrazně rozšiřuje zpoplatněné parkovací zóny,“ míní Šindelářová. DTZ do konce roku 2012 očekává dokončení 83 500 m2 moderních kancelářských ploch. Čtyři největší projekty City Green Court, River Garden Offices, City West A2, a Classic 7 II v součtu rozšíří nabídku garantovaných parkovacích stání o více než 1000 míst.

Rubrika: Aktuálně

    Zpět
© WebActive s.r.o.