Aktuálně

11.09.2012
Tři důvody, proč jsou dražby výhodné

Dražby nemovitostí se v České republice v posledních letech poměrně rozšířily, ale stále nepatří mezi běžné způsoby koupě nemovitosti. Přitom mají své nesporné výhody. V prvé řadě je to cena, pak rychlost a transparentnost.

Dobrovolnou dražbu navrhuje majitel nemovitosti, případně insolvenční správce, který disponuje právem s ní nakládat. V případě nedobrovolných dražeb je to věřitel, většinou banka, která má na nemovitosti zástavu. V obou případech se jedná o vynucený krok, jehož cílem je prodej nemovitosti za účelem splacení pohledávek. Dražebník, který má na starosti provedení dražby, musí splnit zákonem předepsané povinnosti. Jednou z nich je vložení dražební vyhlášky na informační webový portál o dražbách www.centralniadresa.cz, který provozuje Česká pošta. Díky tomu je možné na jednom místě nalézt všechny připravované dražby a vybrat si vhodnou nemovitost.

„Nejrozšířenějším typem nemovitostí, které v nedobrovolných dražbách prodáváme, jsou byty a rodinné domy. Méně časté jsou rekreační objekty, chaty a chalupy dražíme průměrně jednou měsíčně. Je to dáno tím, že nebývají zatíženy hypotékou. Lidé si na jejich koupi nepůjčují a neručí jimi. O tento druh nemovitostí je mezi kupujícími velký zájem. Nabídku nemovitostí rozšiřují i komerční prostory, jako jsou budovy továren, obchody apod.,“ uvedl Radim Hasman, předseda představenstva společnosti Eurodražby.cz.

Koupě nemovitosti v dražbě je naprosto transparentní. V dražební vyhlášce jsou uvedeny všechny informace o nemovitosti, součástí je i odborný odhad reálné ceny. Současně je jasné, že nemovitost získá ten, kdo nabídne nejvíc. K změně vlastnictví dochází přechodem vlastnictví v okamžiku klepnutí licitátorova kladívka. Výmaz vlastnictví v katastru nemovitostí se na rozdíl od jiných způsobů koupě nemovitostí uskuteční záznamem, a ne vkladem. Dražbou dochází k odstranění téměř všech váznoucích práv a závazků z listu vlastnictví na katastrálním úřadě.

„Pro kupující je jistě zajímavá cena nemovitostí, která bývá zpravidla o desítky procent nižší než cena nemovitosti na realitním trhu. Samozřejmě, že vždy závisí na mnoha faktorech, jako je stav a druh nemovitosti, či její poloha,“ dodal Radim Hasman.

Rubrika: Aktuálně

    Zpět
© WebActive s.r.o.